Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Μαθηματικά

6 ώρες

Αρχαία

6 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Κοινωνιολογία

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Έκθεση

3 ώρες

Έκθεση

3 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες

Υποσημείωση: Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να επιλέξουν μαθήματα αμιγώς της Γ’ Λυκείου , ενώ φοιτούν στην Β’ Λυκείου για αρτιότερη προετοιμασία ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Έναρξη τμημάτων Β‘ Λυκείου από 19 Αυγούστου με επαναλήψεις και προπαρασκευαστικά μαθήματα.

  • Ολιγομελή και ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα.

  • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική, η οποία αντιστοιχεί σε 50 ώρες και άνω επιπλέον διδασκαλίας χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση

  • Παροχή επιστημονικών συγγραμμάτων των εκδόσεων «ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ» από του καλύτερους καθηγητές της πόλης.

  • Ψηφιακά βιβλία/σημειώσεις αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.

  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης – 4 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Ειδικός παιδαγωγός-ψυχολόγος στη διάθεση των μαθητών.