Οι Καθηγητές

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 • Παπαχαραλαμπίδης Φίλιππος
 • Ντάβελα Χάιντη
 • Παρταλιού Βαλασία
 • Χατζημασούρης Ιωάννης
 • Σταυρίδου Σταυρούλα
 • Κοντούρη Ζωή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 • Κεχαγιάς Παναγιώτης
 • Λαναρά Δόμνα
 • Λαμπρόπουλος Θεόδωρος
 • Κουτσούλη Ελισάβετ

ΦΥΣΙΚΟΙ

 • Γκόη Ουρανία
 • Κατσιγιάννης Δημήτρης

ΧΗΜΙΚΟΙ

 • Μάντζου Γενοβέφα
 • Τόλκου Νάνσυ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

 • Γκατζελάκης Κώστας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

 • Ζαφειρίδης Ευάγγελος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Κανταρτόπουλος Παναγιώτης