Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο Τα Φροντιστήρια ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την προετοιμασία των μαθητών στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η προετοιμασία των υποψηφίων διενεργείται σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά ευρύτερο περιβάλλον με σύγχρονο […]