Οργάνωση και εμπειρία

Εγγύηση για την επιτυχία

Υπεροχή στην εκπαίδευση

Παιδεία τοῖς μέν νέοις σωφροσύνη, τοῖς δέ πένησι πλοῦτος, τοῖς δέ πλουσίοις κόσμος.


Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος