Οι Καθηγητές

          ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 • Παπαχαραλαμπίδης Φίλιππος
 • Παρταλιού Βαλασία
 • Χατζημασούρης Ιωάννης
 • Παπατάσου Ιωάννα
 • Γρούτα Αγγελική
 • Πιπερά Παναγιώτα
 • Κοντούρη Ζωή

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 • Κεχαγιάς Παναγιώτης
 • Καραγιώργος Φώτης
 • Λαναρά Δόμνα
 • Λαμπρόπουλος Θεόδωρος
 • Κουτσούλη Ελισάβετ
 • Μαρίνης Δημήτρης
 • Φακούδης Δημοσθένης

          ΦΥΣΙΚΟΙ

 • Γκόη Ουρανία
 • Κατσιγιάννης Δημήτρης
 • Παπαϊωάννου Βασίλης

         ΧΗΜΙΚΟΙ

 • Γκανιάς Γεώργιος
 • Τσίκο Σύλβια
 • Γκεκτσιάν Αρσένιος

          ΒΙΟΛΟΓΟΙ

 • Γκατζελάκης Κώστας
 • Πολύζου Χρύσα

          ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

 • Νάντση Ευδοξία

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Δάρδας Δημήτρης