Διαγωνίσματα

Για τα Φροντιστήρια ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ τα διαγωνίσματα δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία ούτε φυσικά ενσαρκώνουν την απόληξη μιας βαθμοθηρικής και στείρας διάστασης της εκπαίδευσης.Αντίθετα, είναι ένα βαρυσήμαντο εκπαιδευτικό εργαλείο, που κατέχει πρωτεύουσα σημασία κατά την παιδαγωγική διαδικασία. Αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό προϊόν των διδασκόντων, που προκύπτει μετά από ώρες διδασκαλίας, σχέδια μαθήματος και διεπιστημονική συνεργασία.

Για την συγγραφή των διαγωνισμάτων λαμβάνονται υπόψιν οι δυνατότητες των μαθητών και η χρονική περίοδος συγγραφής καθιστώντας τα μια πραγματική προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν σε απόλυτο βαθμό με την ιδέα και το περιεχόμενο των εξετάσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις τελικές εξετάσεις ως μια απλή διαδικασία.

Το πρόγραμμα διαγωνισμάτων των Φροντιστηρίων ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ καταρτίζεται στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους και ανακοινώνεται στους μαθητές μας και κάθε ενδιαφερόμενο. Διεξάγεται κάθε δεύτερη Κυριακή σε διάφορους εναλλακτικούς κύκλους καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας. Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα-προσομοιώσεις είναι απαραίτητη, διότι αποτελεί βαρύνουσας σημασίας διαδικασία για την κατάκτηση και εμπέδωση της ύλης.

Ενημερωθείτε για την δυνατότητα συμμετοχής στα διαγωνίσματα των Φροντιστηρίων ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ με την κατηγορία των μη μαθητών του φροντιστηρίου!!!

Ενημερωθείτε για την δυνατότητα συμμετοχής στα διαγωνίσματα των Φροντιστηρίων ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ μέσω αποστολής αρχείου διαγωνίσματος την ημέρα της επίσημης διεξαγωγής του!!!