Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Τα Φροντιστήρια ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την προετοιμασία των μαθητών στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η προετοιμασία των υποψηφίων διενεργείται σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά ευρύτερο περιβάλλον με σύγχρονο εξοπλισμό στο κέντρο της Καλαμαριάς.

Τα τμήματα Γραμμικού και Ελεύθερου σχεδίου είναι ολιγομελή, ώστε να παρέχεται μια κατά το μέτρο του δυνατού εξατομικευμένη παιδαγωγική και τεχνική προσέγγιση του υποψηφίου αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες αρετές του καθενός.

Κύριο και βασικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου είναι πως οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν την άριστη καλλιτεχνική τους προετοιμασία με την ενδεδειγμένη εκπαιδευτική προετοιμασία στον ίδιο χώρο χωρίς χρονοβόρες περιττές μετακινήσεις και με προγράμματα σπουδών που αλληλοσυμπληρώνονται.

 

Ελεύθερο Σχέδιο

Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα. Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά.

 

Τα κριτήρια για την  βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου είναι:

α) Η δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.

β) Η σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.

γ) Οι τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.

δ) Η γενική εικόνα του θέματος.

 

Γραμμικό Σχέδιο

Στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:

α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.).

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:

 1. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες.
 2. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 20 μονάδες.
 3. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.
 4. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες.
 5. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.
 6. Γενική εικόνα μονάδες 10.

 

Γιατί να παρακολουθήσω μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου;

Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο απευθύνονται σε:

 1. Μαθητές λυκείου – υποψήφιους αρχιτεκτονικής και των άλλων σχολών που απαιτούν εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα.
 2. Φοιτητές οι οποίοι σκοπεύουν μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων να φοιτήσουν στις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας.
 3. Μαθητές λυκείου οι οποίοι σκοπεύουν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, προκειμένου να «χτίσουν» ένα δυνατό portfolio, αλλά και σε
 4. Όποιον χρησιμοποιεί το γραμμικό ή/και το ελεύθερο σχέδιο στην εργασία του και χρειάζεται μια μεγαλύτερη εξοικείωση.

 

Ποιες Σχολές απαιτούν ως ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο;

Η εξέταση στο ειδικό μάθημα του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή στις παρακάτω σχολές:

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου

 

 Εξετάσεις Ομογενών

H εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό είναι εφικτή μέσω των πανελληνίων εξετάσεων των Ομογενών, που πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο κάθε σχολικής χρονιάς. Τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για τις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται σε ειδικά ταχύρρυθμα ολιγομελή τμήματα που λειτουργούν όλο το καλοκαίρι έως τις εξετάσεις των Ομογενών.