Είμαστε έτοιμοι!

Έτοιμοι για δικτυακά μαθήματα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της 14ήμερης αποχής από τα μαθήματα.