Πρώτοι και στους Ομογενείς!!! Βασιλειώρη Ιωάννα (Βερολίνο), Νομική Θεσσαλονίκης!!!

Πρώτοι και στους Ομογενείς!!! Βασιλειώρη Ιωάννα (Βερολίνο), Νομική Θεσσαλονίκης!!!