Εκπαιδευτικές Παροχές

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Μέριμνα μας η «ιδιαίτερη» παιδεία που θα βοηθήσει τον μαθητή να ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, ώστε να βελτιώσει την σχολική επίδοσή του
 • Ολιγομελή και ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα (γκρούπ 3-4 μαθητών – τμήματα 7-8 μαθητών)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Η παιδαγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται και καθίσταται αποτελεσματική μόνο όταν επιτυγχάνεται η αγαστή συνεργασία των γονέων με τους φορείς εκπαίδευσης
 • Το τρίπτυχο γονείςμαθητέςπαιδαγωγοί εγγυάται επιτυχή αποτελέσματα στις εξετάσεις.
 • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική με παροχή επιπλέον ασκήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε μαθητή χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
 • Ειδική προετοιμασία σε προχωρημένους μαθητές που διακρίνονται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, ρητορικού λόγου

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

 • Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Έγκριτο εξατομικευμένο test επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς συνεργάτες, τα αποτελέσματα του οποίου αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες του κάθε υποψηφίου.
 • Αναλυτική ενημέρωση ως προς τις ομάδες προσανατολισμού και την επιλογή επιστημονικού πεδίου, τις ειδικές κατηγορίες και τις μετεγγραφές.
 • Υπεύθυνη συμβουλευτική για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων – 4 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.
 • Πολυσύνθετα κριτήρια αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψιν όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και βαθμολόγησης.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έγκυρα και επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά συγγράμματα από τους καλύτερους καθηγητές της πόλης
 • Επιλεγμένες ασκήσεις επιπέδου πανελλαδικών