ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

… μόνο για Αριστούχους!!!

Κάθε Σάββατο οι Αριστούχοι μαθητές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης παρακολουθούν   Σεμινάρια Έκθεσης Ιδεών, Μαθηματικών, Φυσικής και Αρχαίων υψηλών απαιτήσεων.

Οι σεμιναριακοί εκπαιδευτικοί κύκλοι παρουσιάζονται αυτόνομα κάθε Σάββατο και παρουσιάζουν θεματική αυτοτέλεια.

Οι παρουσιάσεις αυτού του επιπέδου απευθύνονται στους καλά προετοιμασμένους μαθητές και δεν σχετίζονται απαραίτητα με την σχολική ύλη.

Σκοπός  των σεμιναριακών παρουσιάσεων είναι να :

  • κινητοποιηθούν οι μαθητές, ώστε να θέσουν υψηλότερους στόχους.
  • διευρυνθεί η ευρύτερη αντίληψή τους .
  • γνωρίσουν οι μαθητές την σύνθετη διεπιστημονική προσέγγιση και σκέψη.
  • προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην αντιμετώπιση απρόσμενων θεμάτων.
  • να ψυχαγωγηθούν.