ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών όλο το καλοκαίρι 2023 για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα βασικά μαθήματα!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έναρξη 1 Ιουνίου

Ταχύρρυθμη επανάληψη όλης της ύλης… από κοντά!!!

  • Πρώτα εργασία και μετά διακοπές!!!

Ολοκληρώνεται η ύλη της χρονιάς με τον καθηγητή στο πλευρό σου…

Λύνονται όλες οι απορίες παρελθόντων ετών…

Προετοιμάζεται η επόμενη τάξη…

  • Συγγραφή μιας έκθεσης την βδομάδα!!!
  • Όλη η θεωρία της Φυσικής ανά ενότητα!!!
Μαθηματικά 3 ώρες
Ενισχυτική 1 ώρα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - έναρξη 1 Ιουνίου

Ταχύρρυθμη επανάληψη όλης της ύλης και προπαρασκευή του νέου έτους… από κοντά!!!

Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - έναρξη 1 Ιουνίου

Ταχύρρυθμη επανάληψη όλης της ύλης και προπαρασκευή του νέου έτους… από κοντά!!!

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά Γενικής 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

Αρχαία Αδίδακτο 2 ώρες
Αρχαία Γραμματική/Συντακτικό 2 ώρες
Λατινικά 2 ώρες

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

4 ΒΔΟΜΑΔΕΣ από 12 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου Επανέναρξη µαθηµάτων 27 Αυγούστου

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βιολογία 4 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 3 ώρες
Έκθεση 2 ώρες

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαθηματικά 4 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 3 ώρες
Έκθεση 2 ώρες

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία 4 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Έκθεση 2 ώρες

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά 4 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 3 ώρες
Α.Ο.Θ. 3 ώρες
Έκθεση 2 ώρες