Ολιστική παιδεία – Α’ μέρος

  • Τα φροντιστήρια « ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ» επαναφέρουν τις αξίες της παιδείας παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Για εμάς κάθε μαθητής της Καλαμαριάς αποτελεί αυθύπαρκτη πνευματική οντότητα και υποχρέωσή μας είναι να υλοποιήσει τους στόχους του.
  • Η λογική των ολιγομελών τμημάτων δεν είναι διαφημιστικό σύνθημα, αλλά απτή πραγματικότητα, διότι μ’αυτόν τον τρόπο οι καθηγητές μας θα έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα παιδιά μας θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη.