Πρόγραμμα Σπουδών Α΄Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα

1 ώρα

Αρχαία

2 ώρες

Φυσική

1 ώρα

Μαθηματικά

2 ώρες

Ιστορία

1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ

7 ώρες

 

  • Ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα.

  • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική με παροχή επιπλέον ασκήσεων για προχωρημένους.

  • Ειδική προετοιμασία για διαγωνισμούς και εξετάσεις.

  • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Ειδικός παιδαγωγός-ψυχολόγος στη διάθεση των μαθητών.