Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αποτελεί σταθμό στην παιδαγωγική διαδικασία, καθώς διευρύνεται το γνωστικό πεδίο και τα αντικείμενα διδασκαλίας αποκτούν μεγαλύτερο επιστημονισμό αυξάνοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις έναντι των μαθητών. Δεν είναι τυχαίο πως η Α’ Λυκείου ως βαθμίδα εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με την εξεταστέα ύλη της Γ’ Λυκείου και ουσιαστικά ο συνεπής μαθητής θέτει έγκαιρα τις βάσεις της μελλοντικής του επιτυχίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη μια ενιαία θεώρηση και σύλληψη της διδακτέας ύλης, η οποία συνίσταται στα εξής μαθήματα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Έναρξη τμημάτων Α‘ Λυκείου από 19 Αυγούστου με επαναλήψεις και προπαρασκευαστικά μαθήματα.

  • Ολιγομελή και ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα.

  • Παροχή επιστημονικών συγγραμμάτων των εκδόσεων «ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ» από του καλύτερους καθηγητές της πόλης.

  • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική, η οποία αντιστοιχεί σε 50 ώρες και άνω επιπλέον διδασκαλίας.

  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης – 4 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Ειδικός παιδαγωγός-ψυχολόγος στη διάθεση των μαθητών.