Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φυσική

2 ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

Αρχαία

ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

Βιολογία

4 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Α.Ε.Π.Π.

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Κοινωνιολογία

2 ώρες

Α.Ο.Θ.

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Τα θερινά τμήματα προετοιμασίας της Γ’ Λυκείου αρχίζουν στις 18 Ιουνίου. Ενίοτε το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί αν κριθεί παιδαγωγικά απαραίτητο.

  • Κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων ολοκληρώνεται το 30% της εξεταστέας ύλης.

  • Ολιγομελή και ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα.

  • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική με παροχή επιπλέον ασκήσεων για προχωρημένους.

  • Παροχή επιστημονικών συγγραμμάτων των εκδόσεων «ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ» από του καλύτερους καθηγητές της πόλης.

  • Ψηφιακά βιβλία/σημειώσεις αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.

  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης – 4 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

  • Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Ειδικός παιδαγωγός-ψυχολόγος στη διάθεση των μαθητών.